Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka čuva prirodne i kulturno-povijesne vrijednosti 46 kilometara dugog središnjeg dijela toka rijeke Krke i 3,5 kilometara dugog donjeg dijela toka rijeke Čikole. Glavna prirodna znamenitost Nacionalnog parka Krka je Skradinski buk - jedan od najvećih i najljepših hrvatskih slapova.

Osim Skradinskog buka, možete doći do još dva od sedam slapova na Krki. To su Roški slap i Manojlovac, koji sa svojom visinom nadmašuje sve ostale slapove u Hrvatskoj. Na Skradinskom buku se nalazi i hidro-elektrana „Krka“, koji je završena tek nekoliko mjeseci nakon izgradnje prve hidro-elektrane na svijetu na Slapovima Niagare - djela genija iz Hrvatske, čuvenog Nikole Tesle.

Franjevački samostan iz 1445. pripada najznačajnijim kulturno-povijesnim vrijednostima u Hrvatskoj. Nalazi se na otoku Visovcu, u sredini jezera Visovac i u blizini manastira Krka koji se prvi put spominje 1402. godine. Krka je najbogatija rijeka po količini ribe u jadranskom bazenu i najvrjednije ornitološko područje u Europi.