Nacionalni park Kornati

"Posljednjeg dana stvaranja svijeta Bog je želio okruniti svoje djelo, te je od suza, zvijezda i daha stvorio Kornate". - George Bernard Shaw

Od 1980. godine je Nacionalni park Kornati čuvar najljepšeg dijela hrvatskog dijela Jadrana - 89 od ukupno 152 otoka iz kornatske otočne skupine. Kornati su najgušća otočna skupina na Jadranu, pa čak i na Mediteranu nema otoka poput njih. Pozornost privlače poznatim kornatskim „krunama“ - tektonskim liticama koje se uzdižu strmo iz stotinu metara dubokog mora i dosežu visinu od preko 80 metara.

Nacionalni park Kornati prostire se na 218 milijuna kvadratnih metara. Više od tri četvrtine tog područja je more, a jedna četvrtina se sastoji od 73 otoka i 16 hridi.